Recente evoluties hebben ervoor gezorgd dat de hedendaagse nietigheidsleer op haar grenzen botst in het vermogensrecht. Het onderscheid tussen absolute en relatieve nietigheid erodeert, en het uitgangspunt dat een rechterlijke tussenkomst altijd noodzakelijk is, blijkt niet langer houdbaar.

Tijdens dit webinar zal de spreker op basis van de fundamenten van het vermogensrecht een duidelijk kader uitwerken om orde te scheppen in de vele vragen die rijzen naar aanleiding van de nietigheid. Concreet focust dit webinar op de vragen die verband houden met het begrip en de afdwinging van de nietigheid. Wanneer leidt de schending van een wettelijke regel tot nietigheid? Wat is de rol van de openbare orde? Als een overeenkomst inderdaad aangetast is door een nietigheidsgrond, hoe dwingt men de nietigheid dan effectief af? Wat is de rol van de rechter en van tijdsverloop?

Centraal in de uiteenzetting staan de actuele ontwikkelingen die de nietigheid doormaakt. De theoretische analyses staan dan ook ten dienste van een kritische blik op enkele recente arresten die de nietigheidssanctie al dan niet hebben toegepast, zoals de arresten van het Hof van Cassatie van 13 januari 2017, 23 november 2017, 27 september 2018 en 7 november 2019.

 

Pluspunten

Tijdens dit webinar zal de spreker op basis van de fundamenten van het vermogensrecht een duidelijk kader uitwerken om orde te scheppen in de vele vragen die rijzen naar aanleiding van de nietigheid.

Centraal in de uiteenzetting staan de actuele ontwikkelingen die de nietigheid doormaakt. De theoretische analyses staan dan ook ten dienste van een kritische blik op enkele recente arresten die de nietigheidssanctie al dan niet hebben toegepast.

Bestemd voor

Dit M&D webinar richt zich tot:

 • advocaten
 • bedrijfsjuristen
 • magistraten
 • notarissen

Programma

Tijdens dit M&D webinar komen volgende topics aan bod:

 • Het begrip nietigheid.
  • Het beoordelingstijdstip in context.
  • Twee alternatieve sancties.
  • Moet nietigheid wel zo nodig?
 • De proportionaliteitsgedachte.
 • Toepassing op de financiële crisis en op het aannemingsrecht.
 • Het normdoel:
  • enkel handvaten.
 • Als het dan nodig is, moet het dan zo ver gaan?
  • Partiële nietigheid in de recente rechtspraak.
 • De afdwinging van de nietigheid.
  • De rechterlijke tussenkomst op losse schroeven.
  • De rol van verjaring herbekeken.

Docent(en)

Frederik Peeraer

Prof. dr. Frederik Peeraer, docent, UAntwerpen; doctor-assistent, UGent, raadgever, Beleidscel Minister van Justitie Koen Geens

Frederik Peeraer (°10 november 1989, Brasschaat) studeerde met grote onderscheiding af als Master in de rechten aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de UA in 2012. Tijdens zijn studies hield hij zich vooral bezig met privaatrecht en rechtshandhaving.

Van september 2012 tot december 2017 werkte hij voltijds aan het Instituut voor Verbintenissenrecht onder leiding van zijn promotor en co-promotor prof. dr. Sophie Stijns en prof. dr. Ilse Samoy. Naast zijn onderwijstaken en publicaties bereidde hij een proefschrift voor over Nietigheid en aanverwante rechtsfiguren in het vermogensrecht.

In 2009 studeerde hij een semester aan de FUNDP (universiteit van Namen) en in 2011 een semester aan de Masaryk University (universiteit van Brno, Tsjechië). In 2014 verbleef hij twee maanden als visiting scholar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en in 2017 twee maanden als visiting scholar aan de Università di Bologna. Daarnaast nam hij deel aan internationale conferenties en vele events en studiedagen in eigen land.

Hij is sinds 2014 redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht (TBBR). In 2013 ontving hij de APR-prijs 2011-2012 voor zijn masterscriptie “De verhouding tussen openbare orde en dwingend recht sensu stricto in het Belgische overeenkomstenrecht, vergeleken met het Franse en Nederlandse recht: een eerste aanzet tot herijking” en in 2016 de TPR-prijs 2016 voor zijn artikel “Nietigheid op maat: proportionaliteit en werkzaamheid bij partiële nietigheid, reductie en conversie”.

Sinds januari 2018 werkt hij als raadgever bij de minister van Justitie.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

IGO komt tussen indien u dit webinar live volgt, niet indien u na de live uitzending de opname bestelt.

Accreditatie:
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten
 • IGO Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, 2 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
Incompany:

Inschrijven

Data