De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheid inzake pachtwetgeving naar de gewesten overgeheveld. Het Waalse Gewest is de eerste regio die erin slaagt om de pachtwetgeving te hervormen. Er wordt verwacht dat het Vlaams Gewest ook een nieuw Pachtdecreet zal uitvaardigen.

In het Vlaams regeerakkoord werden al enkele basisideeën naar voren geschoven:

 1. nieuwe pachtovereenkomsten moeten schriftelijk worden opgesteld
 2. streven naar een billijk evenwicht tussen de rechten en plichten van de pachter en de verpachter
 3. de duur van de pachtovereenkomst beperken tot een veelvoud van 9 jaar
 4. de wetgeving gender- en samenlevingsneutraal maken
 5. het mogelijk maken dat verpachters randvoorwaarden opleggen inzake al dan niet vergunningsplichtige infrastructuurwerken waarbij de teeltvrijheid en vrije keuze van teelttechniek zullen gegarandeerd worden.

Tijdens dit webinar zal de spreker de actuele stand aangaande de pachtwetgeving uit de doeken doen.

Bestemd voor

Dit M&D webinar richt zich tot:

 • advocaten
 • bedrijfsjuristen
 • magistraten
 • notarissen

Programma

Tijdens dit M&D webinar komen volgende topics aan bod:

 • Bespreking van enkele relevante topics en rechtspraak uit de huidige Pachtwetgeving in het Vlaamse Gewest (cultuurcontracten, andere relevante contracten mbt. landbouwgrond en -gebouwen, opzeggingsmogelijkheden, pachtontbinding, enz.)
 • Bespreking van de belangrijkste bepalingen uit nieuw Waalse Pachtdecreet dat in werking is getreden op 1 januari 2020.
 • Vooruitzichten op een nieuw Vlaams Pachtdecreet: korte bespreking

Docent(en)

Stefaan Desrumaux

Stefaan is Master in de rechten (Universiteit Gent, 2005) en in het milieurecht (Universiteit Gent, 2006). In 2008 heeft hij een Postgraduaat in de Vastgoedkunde (KU Leuven) behaald, dit teneinde zijn kennis en ervaring op het gebied van bouwrecht en vastgoedrecht, ruimtelijke ordening en milieu in te zetten in multidisciplinaire projecten en praktijkgericht inzicht te bieden in de verschillende deelgebieden van de vastgoedkunde.

Stefaan Desrumaux is gespecialiseerd in het aannemingsrecht, bouwrecht en onroerend goedrecht (koop-verkoop, erfdienstbaarheden, mede-eigendom en appartementsrecht, burenhinder, leegstand,...). Hij is tevens actief in de praktijkgebieden milieurecht en stedenbouw.

Lees meer

Abonnementen M&D Seminars

laptop_hamer_abonnementen-md_istock-1138859232

M&D Seminars biedt twee verschillende abonnementsformules aan, waardoor u extra voordelig kunt bijleren. Met deze opleidingsformules spijkert u continu uw kennis bij op een voordelige manier.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

IGO komt tussen indien u dit webinar live volgt, niet indien u na de live uitzending de opname bestelt.

Accreditatie:
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • IGO Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, 2 uren
Incompany:

Inschrijven

Data