Het Vlaamse omgevingsrecht staat niet stil. Ook het afgelopen jaar werden er weer heel wat wijzigingen aangebracht in het Omgevingsvergunningsdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. U krijgt een gestructureerd overzicht van de belangrijkste nieuwigheden. Daarnaast is er aandacht voor de aanpassingen aan de procedureregelingen bij de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege. Vooral binnen de dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) staan er immers heel wat wijzigingen op stapel. Er wordt ook vooruitgeblikt naar toekomstige wetgeving. Ten slotte krijgt u een bespreking en duiding van een aantal recente arresten van het Hof van Cassatie, de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Bestemd voor

 • advocaten
 • magistraten
 • bedrijfsjuristen
 • notarissen

Programma

Volgende items komen aan bod

 • Wijzigingen Omgevingsvergunningsdecreet, VCRO, DABM en uitvoeringsbesluiten
 • Aanpassingen procedureregels Raad van State en DBRC
 • Toekomstige wetgeving
 • Relevante rechtspraak omgevingsrecht, inclusief handhaving

 

Docent(en)

D_01127.jpg
Bart De Becker

Bart De Becker is Licentiaat in de Rechten (Vrije Universiteit Brussel) en Licentiaat Politieke Wetenschappen (Universiteit Gent). Na een loopbaan van ruim 5 jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, maakte hij in 2004 de overstap naar Lexeco advocaten, waar hij actief is in de cel Ecologie (milieurecht en ruimtelijke ordening). Hij heeft de leiding over de vestiging van Lexeco in Kortrijk. Bart De Becker treedt vaak op als spreker rond administratiefrechtelijke thema’s. Daarnaast verzorgde hij een aantal juridische publicaties over ruimtelijke ordening, lokale en regionale fiscaliteit, milieurecht en bodemsanering. Hij is voorzitter van de commissie publiekrecht van de Orde van Vlaamse Balies.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 201 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

U kunt bij Inschrijven bij EXTRA enkel voor volgend supplement kiezen:

- Uitgeprinte versie van documentatie: 30 EUR supplement (exclusief btw)

Accreditatie:
 • BIV Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, 3,5 uren (In aanvraag)
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 4 punten
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 3,5 uren
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 4 punten
Incompany:

Inschrijven

Data