De koop kan tot vele diverse juridische problemen leiden, wat blijkt uit de overvloedige rechtspraak in deze materie.

Deze studienamiddag biedt een selectie uit nieuwe ontwikkelingen (zoals Richtlijn (EU) 2019/771 van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, die vanaf 1 januari 2022 de huidige consumentenkoop moet vervangen) en uit de recente rechtspraak (onder meer over het gebruik van gekruiste opties bij de koop van onroerend goed, de put en call opties, en evergreens zoals de remedies bij verborgen gebreken).

Bestemd voor

 • advocaten
 • notarissen
 • magistraten
 • bedrijfsjuristen

Programma

 • Totstandkoming van de koop (onder meer gekruiste opties bij vastgoed)
 • Uitvoering van de overeenkomst en remedies voor de koper
 • Consumentenkoop: Richtlijn 2019/771, afbakening met andere overeenkomsten

Docent(en)

Ralph De Wit
Ralph De Wit

Prof. dr. Ralph De Wit promoveerde in 1993 op een proefschrift over Multimodaal Vervoer. Carrier Liability and Documentation, dat in 1995 commercieel werd uitgegeven bij Lloyd's of London Press. Hij werd in 1994 bij de Orde van Advocaten te Antwerpen geroepen en combineert sindsdien zijn privépraktijk met academische functies. Hij was lid van een groot maritiem advocatenkantoor en legde zich toe op internationale contracten (inclusief overheidscontracten), internationaal transport, maritieme zaken, mededingingsrecht, en bouw. Ralph is actief in zowel geschillenbeslechting (procesvoering, internationale arbitrage) als advisering in complexe zaken op het gebied van transport, internationale contracten, mededinging (anti-trust), distributie, import.
Ralph is ook actief geweest in wet- en verdragsvormend overleg in de transportsector, voor de overheid, voor de Europese Commissie en voor de belanghebbende industrie. In die laatste hoedanigheid heeft hij een uniek netwerk en lobby-expertise ontwikkeld. Hij is professor aan de Universiteit van Brussel, Universiteit van Antwerpen, Academie voor zeevaart Antwerpen, Portilog en Logos (de beroepsopleidingsinstituten van de Haven van Antwerpen)en doceert of doceerde, zeevaart- en transportrecht, contracten en onrechtmatige daden, internationaal privaatrecht.

Lees meer

Abonnementen M&D Seminars

laptop_hamer_abonnementen-md_istock-1138859232

M&D Seminars biedt twee verschillende abonnementsformules aan, waardoor u extra voordelig kunt bijleren. Met deze opleidingsformules spijkert u continu uw kennis bij op een voordelige manier.

Praktische informatie

Prijs: 205 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

U kunt bij Inschrijven bij EXTRA enkel voor volgend supplement kiezen:

- Uitgeprinte versie van documentatie: 30 EUR supplement (excl. btw)

Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 4 punten
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 4 punten
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 3,5 uren (In aanvraag)
Incompany:

Inschrijven

Data