Steeds meer mensen hebben te maken met een overmatige schuldenlast. Ten behoeve van personen die een reeks van schulden hebben gemaakt en de gevolgen ervan niet meer de baas kunnen, heeft de wetgever een wet aangenomen betreffende de collectieve schuldenregeling (wet van 5 juli 1998).

 

Tijdens deze studienamiddag zal prof. Bertel De Groote aan de hand van een selectie uit de actuele rechtspraak van de ‘hoogste’ rechtscolleges een handige update geven van stand van zaken m.b.t. enkele relevante discussiepunten bij de toepassing van de procedure. Meester Van Campenhout verkent pragmatische en rechtszekere oplossingen voor een aantal in de praktijk vaak voorkomende, prangende knelpunten. De studienamiddag biedt goed gedocumenteerde handvaten voor moeilijkheden waar wie in zijn praktijk - als schuldbemiddelaar, raadsman, schuldhulpverlener, … - met CSR te maken heeft hoe dan ook tegen aan loopt.

Bestemd voor

 • advocaten
 • magistraten
 • notarissen
 • accountants
 • belastingconsulenten
 • bedrijfsrevisoren
 • boekhouders/ fiscalisten
 • financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

Deel 1: Rechtspraakoverzicht (Prof. De Groote)

Deel 2: Actualia praktische knelpunten (Mr. Van Campenhout)

Mogelijkheid tot vraagstelling

Docent(en)

bertel-de-groote
Bertel De Groote

Bertel De Groote behaalde in 2003 het doctoraat in de rechten met een proefschrift over informatietechnologie en IPR. Hij is hoofddocent aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent (Vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën) en verzorgt er onder meer de opleidingsonderdelen 'inleiding tot het recht', 'privaatrecht' en 'onderzoeksmethoden in de fiscale wetenschappen' in de opleidingen 'handelswetenschappen' en 'bestuurskunde en publiek management'. Hij is coördinator van de opleiding 'handelswetenschappen'. Tevens is hij plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Onderzoeksmatig is hij vooral geïnteresseerd in privaatrecht (o.a. bescherming van consumenten en IPR). Hij verzorgt in het bijzonder spreekbeurten en publiceert over 'collectieve schuldenregeling'.

Lees meer
Jo Van Campenhout

Jo Van Campenhout studeerde in 1992 af als Licentiaat in de Rechten aan de KULeuven. Hij behaalde Postacademische vorming bemiddeling in familiezaken 2004-2005 (KULeuven). Gevolgde opleidingen: Opleiding bemiddeling 2008 (MEDIV) - Opleiding specialisatie bemiddeling in Sociale zaken 2008 (MEDIV). Van september 1993 tot juni 1994 was hij werkzaam als jurist bij het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen (Dienst dringende beroepen). Gewezen sectiehoofd en adjunct directeur BJB 2004-2005 (Bureau Juridische bijstand – pro deo). Voorheen bij de Orde Balie Brussel - Verantwoordelijke voor de schuldbemiddeling samen met Mr. Geert Leysen (art. 165 DRHR). Namens de OVB voorheen actief in vzw Vlaams centrum schuldenlast, o.m. in de raad van bestuur en de werkgroep beleidsaanbevelingen van voornoemde vzw, evenals het begeleidingscomité van het FONDS ter Bestrijding van de Overmatige schuldenlast (thans FOD. ECONOMIE). Gespecialiseerd in ‘collectieve schuldenregeling’ (W. 5 juli 1998) deel van het insolventierecht.

Lees meer

Abonnementen M&D Seminars

laptop_hamer_abonnementen-md_istock-1138859232

M&D Seminars biedt twee verschillende abonnementsformules aan, waardoor u extra voordelig kunt bijleren. Met deze opleidingsformules spijkert u continu uw kennis bij op een voordelige manier.

Praktische informatie

Prijs: 205 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

U kunt bij Inschrijven bij EXTRA enkel voor volgend supplement kiezen:

- Uitgeprinte versie van documentatie: 30 EUR supplement (exclusief btw)

Accreditatie:
 • IGO Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, 4 uren (In aanvraag)
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3,5 uren (In aanvraag)
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 3,5 uren (In aanvraag)
 • NKGB Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, 4 punten (In aanvraag)
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 3,5 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 4 punten
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3,5 uren (In aanvraag)
Incompany:

Inschrijven

Data