Seminaries burgerlijk recht

Actualia Vastgoed- en Bouwrecht

Actualia vastgoed: 4 actuele sessies door specialisten.

29 oktober 2020, Online

De indicatieve tabel

In dit webinar wordt ruime aandacht besteed aan het bewijs en de wijze van vergoeding van lichamelijke schade.

29 oktober 2020, Live Webinar

Actualia Beslag- en executierecht

Tijdens deze studienamiddag zullen de sprekers een overzicht geven van de belangrijkste ontwikkelingen in het beslag– en executierecht.

18 november 2020, Online

Actualia ondernemingsrecht

Actualia ondernemingsrecht: 4 actuele sessies

1 december 2020, Online

Alimentatie anno 2020

Actualia aangaande alimentatie, kinderen, echtgenoten en samenwonenden

3 december 2020, Online

Vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler

Vastgoedverwerving in het algemeen en de verwerving van de gezinswoning in het bijzonder zijn ergens een alternatieve vorm van aanvullende pensioenopbouw

8 december 2020, Online

Recente standpunten van VLABEL inzake schenk- en erfbelasting

Recente standpunten van VLABEL inzake schenk- en erfbelasting

10 december 2020, Live Webinar

Bouwrecht in het appartementsgebouw

Aannemings- en contractenrecht

On Demand Webinar

Actualia Bewind

Bewindvoering: update en stand van zaken

On Demand Webinar

Factuur en factuurvoorwaarden

Wettelijk kader en recente praktijk

On Demand Webinar

Erfovereenkomsten 1 jaar na hervorming erfrecht

Erfovereenkomsten 1 jaar na hervorming erfrecht

On Demand Webinar

Actualia Pacht

Vooruitblik nieuw Pachtdecreet

On Demand Webinar

Invordering Onbetwiste Schuldvorderingen

Webinar Invordering Onbetwiste Schuldvorderingen

On Demand Webinar

Drones en hun juridische aspecten

Drones: wettelijk kader en voorwaarden

On Demand Webinar

Maatschap vs. uitgebreide lastgeving teneinde de controle te behouden bij een schenking

Tijdens onze jaarlijkse webinar day "Estateplanning" focussen we op een aantal nieuwigheden in het landschap van de vermogensplanning

On Demand Webinar

Erfovereenkomsten: Importeer familiale vrede en gemoedsrust in uw successieplanning

Praktische cases en toepassingen uit de praktijk.

On Demand Webinar

Vermogensplanning tussen samenwoners

Tijdens onze jaarlijkse webinar day "Estateplanning" focussen we op een aantal nieuwigheden in het landschap van de vermogensplanning

On Demand Webinar

De Vereniging van Mede-eigenaars: Bijdragen in kosten en lasten, incassobeleid, verhaalsmogelijkheden en voorrechten

Onze webinar days: 6 online opleidingen verdeeld over 2 dagen

On Demand Webinar

Actualia algemeen huurrecht en woninghuur

Actualia algemeen huurrecht en woninghuur: overzicht van rechtspraak

On Demand Webinar

Rechtspraakoverzicht Echtscheiding en uitkering na echtscheiding

overzicht 2012-2019

On Demand Webinar