Seminaries burgerlijk recht

Actualia Verkeers- en aansprakelijkheidsrecht

Verkeersrecht - recente ontwikkelingen

21 januari 2021, Live Webinar

ICT-contracten

Tijdens dit webinar zal de spreker op een praktijkgerichte wijze een analyse maken van de aandachtspunten bij ICT-contracten.

29 januari 2021, Live Webinar

Vereffening en verdeling van nalatenschappen: 10 jaar Wet houdende procedure vereffening verdeling

Een praktijkgericht overzicht aan hand van een draaiboek

29 januari 2021, Online

Webinarreeks Boilerplate clausules

Webinarreeks Boilerplate clausules: 3 online webinars

1 februari 2021, Live Webinar

Geheimhoudingsbeding / Bewijsbedingen

deel 3 van webinarreeks Boilerplate clausules

1 februari 2021, Live Webinar

Invordering Onbetwiste Schuldvorderingen

Webinar Invordering Onbetwiste Schuldvorderingen

25 februari 2021, Live Webinar

Handelshuur: impact COVID-19

Recente ontwikkelingen

26 februari 2021, Live Webinar

Vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler

Vastgoedverwerving in het algemeen en de verwerving van de gezinswoning in het bijzonder zijn ergens een alternatieve vorm van aanvullende pensioenopbouw

2 maart 2021, Online

Internationale commerciële overeenkomsten

Aandachtspunten bij het onderhandelen en opstellen van internationale commerciële overeenkomsten

4 maart 2021, Live Webinar

Vastgoedovereenkomsten: impact B2B-wetgeving

Recente ontwikkelingen

9 maart 2021, Live Webinar

Zijn uw algemene en contractuele voorwaarden nog up-to-date?

Zijn uw algemene en contractuele voorwaarden nog up-to-date

16 maart 2021, Live Webinar

Overzicht Cassatierechtspraak binnen het gerechtelijk recht

Overzicht Cassatierechtspraak binnen het gerechtelijk recht

16 maart 2021, Online

Rechtspraakoverzicht appartementsrecht

Recent overzicht van rechtspraak

26 maart 2021, Online

Juridische aspecten van smart contracts en blockchain

Wegwijs in nieuwe juridische vraagstukken

30 maart 2021, Online

Bouwrecht in het appartementsgebouw

Aannemings- en contractenrecht

On Demand Webinar

Actualia Bewind

Bewindvoering: update en stand van zaken

On Demand Webinar

Factuur en factuurvoorwaarden

Wettelijk kader en recente praktijk

On Demand Webinar

Erfovereenkomsten 1 jaar na hervorming erfrecht

Erfovereenkomsten 1 jaar na hervorming erfrecht

On Demand Webinar

Actualia Pacht

Vooruitblik nieuw Pachtdecreet

On Demand Webinar

Drones en hun juridische aspecten

Drones: wettelijk kader en voorwaarden

On Demand Webinar