Intussen wordt algemeen aanvaard dat de Corona pandemie een globale overmachtsituatie uitmaakt waarbij in principe niemand verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige door het Coronavirus geleden schade.

Er zijn veel situaties waarin er mogelijks gedacht kan worden aan het instellen van een class action of "groepsvordering": een gerechtelijke procedure die wordt ingeleid door een groep van consumenten of kmo’s die elk ten persoonlijke titel schade hebben geleden als gevolg van een gemeenschappelijke oorzaak. 

Indien er in het licht van het Coronavirus een class action in België wordt ingesteld, dan zal dit hoogstwaarschijnlijk via het “opt-in” systeem gebeuren. Dit betekent dat elke benadeelde partij zich actief bij de groepsvordering dient aan te sluiten. Elk slachtoffer zal immers concreet moeten aantonen welke schade zij precies geleden heeft. 

Volledig artikel en bron: Lydian

Gerelateerde opleidingen

Zomerse wetsdagen - focus op gerechtelijk recht!

  • Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken - Aanneming en deskundigenonderzoek (06.07.2020) - Spreker: Mr. Joost Peeters, advocaat-vennoot Studio Legale
  • Actualia burgerlijk procesrecht (07.07.2020) - Spreker: Mr. Sven Sobrie, advocaat
  • Uitvoering van vonnissen en arresten (07.07.2020) - Spreker: Mr. Bart Volders, advocaat, Arcas Advocaten