In een arrest van 14 november 2019 heeft het Grondwettelijk Hof de bepalingen die het mogelijk maakten voor  tuincentra gelegen in agrarisch gebied (en dus zonevreemd) om toegang te hebben tot het planologisch attest, vernietigd wegens schending van het gelijkheidsbeginsel. Hierdoor komt de rechtszekerheid van een aantal tuincentra opnieuw op de helling te staan.

Volledig artikel en bron: Forum Advocaten

Lees de tekst van het arrest hier

Gerelateerde opleidingen

Voor een volledige update van de recente wijzigingen in het omgevingsrecht, verwijzen wij u naar de studienamiddag "Actualia Omgevingsrecht" met mr. Bart De Becker.