Het insolventierecht heeft vele taken. Het beschermt historisch in de eerste plaats schuldeisers tegen andere schuldeisers. Een schuldeiser die een noodzakelijk bedrijfsgoed uitwint vernietigt immers de going concern waarde voor de andere schuldeisers. Het faillissement komt hieraan tegemoet door de uitwinning te collectiviseren zodat de curator het handelsfonds zoveel als mogelijk als een going concern kan uitwinnen. 

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab

(Deze post gebaseerd op de oratie uitgesproken aan de Universiteit Leiden op 1 april 2019 in het kader van de TPR Wisselleerstoel.)

Gerelateerde opleidingen

Voor een kritische analyse en stand van zaken m.b.t. het insolventierecht, kan u terecht op de jaarlijkse studienamiddag Rechtspraakoverzicht Faillissementsrecht, met Mrs. Van Camp en Mertens.