Het Hof van Cassatie oordeelde in haar arrest van 28 september 2018 (C.18.0044.N) dat wie handel drijft in naam van een vennootschap die niet (meer) bestaat, uiteraard zelf aansprakelijk is voor de verbintenissen van die vennootschap.

Een bespreking.

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab