Om discriminatie tegen te gaan bepaalt de Vlaamse Woninghuurwet dat een verhuurder aan een kandidaat-huurder alleen de documenten mag opvragen die noodzakelijk zijn om na te gaan of de kandidaat in kwestie aan zijn verplichtingen als huurder zal kunnen voldoen.

Maar hoe moeten die algemene en abstract geformuleerde regels toegepast worden in de praktijk? M.a.w. wat mag en wat mag niet? Een overzicht.

Volledig arikel en bron: Notaris.be

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de webinar "Woninghuur" zal mr. Pieter Pauwels (Wanted Law) het Vlaamse woninghuurdecreet bespreken en stil staan bij actuele topics.