Samenvatting
Uit artikel 1183, eerste lid en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek volgt dat als de aan een verkoop gekoppelde ontbindende voorwaarde vervuld is, de koper verplicht is het verkochte goed terug te geven en de verkoper bijgevolg vanaf dat tijdstip aanspraak kan maken op het genot ervan.

Referentieregel
Cass. (3e k.) AR C.17.0698.F, 11 maart 2019 (Fremo sa / Gauthier Lefebvre)

Lees de tekst van het arrest hier.

Gerelateerde opleidingen

Voor een overzicht en analyse van contractsclausules zoals:

  • exoneratiebedingen;
  • schadebedingen;
  • uitdrukkelijk ontbindende bedingen en ontbindende voorwaarden;
  • overmachts- en imprevisieclausules 

verwijzen wij u graag naar ons seminarie met prof. em. A. Van Oevelen.