Vanaf 1 mei 2018 ziet het Belgische insolventielandschap er anders uit ingevolge de inwerkingtreding van het gloednieuwe insolventierecht (Boek XX in het Wetboek Economisch Recht).

In navolging van de elektronische aangifte van schuldvordering sinds 1 april 2017, dient vanaf 1 mei 2018 ook de aangifte van faillissement elektronisch te gebeuren in het Centraal Register Solvabiliteit (Regsol).

Volledig artikel en bron: Peeters law

Gerelateerde opleiding

De hervormingen binnen het insolventierecht komen uitgebreid aan bod tijdens onze Zomerse wetsdagen in juli en de Juristendagen in augustus!