Het verzameldecreet omgeving laat aan de gemeenten de keuze of zij rekening wensen te houden met oude verkavelingsvoorschriften en oude bpa’s.
Het decreet remedieert ook de impact daarvan op zonevreemde constructies.

  • Verkavelingen van meer dan 15 jaar oud: de gemeenteraden kunnen (bepaalde) oude verkavelingsvoorschriften toch behouden wanneer die nog altijd relevant zijn voor een goede ruimtelijke ordening ter plaatse.
  • Zonevreemde constructies: het verzameldecreet wijzigt de omschrijving van het begrip ‘zonevreemde constructie’, zodat constructies in meer dan 15 jaar oude zonevreemde verkavelingen, hun zonevreemde basisrechten behouden.
  • Bpa’s van meer dan 15 jaar oud: naar analogie met de oude verkavelingen, kan de vergunningverlener beslissen om een oud bpa toch te behouden.

Bron: Decreet van 26 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw, BS 19 juni 2019

Gerelateerde opleidingen

Voor een volledige update van de recente wijzigingen in het omgevingsrecht, verwijzen wij u naar de studienamiddag "Actualia Omgevingsrecht" met mr. Bart De Becker.