Op 23 mei 2018 werd een reeks amendementen ingediend om het nieuwe erfrecht - dat op 01.09.2018 van kracht wordt, alvast bij te sturen.

In deze bijdrage krijgt u een overzicht van wat deze veranderingen betekenen voor de hervorming van het erfrecht indien de reparatiewet wordt aangenomen op basis van deze amendementen.

We noteren alvast dat de termijn voor het afleggen van een zgn. "verklaring tot behoud" verlengd wordt tot 1 maart 2019.

Volledig artikel en bron: Cazimir

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het seminarie 'Testamenten en schenkingen: Quid overgangsrecht in het nieuwe erfrecht ?' zal mr. Ann Maelfait o.m. de gevolgen van deze reparatie-maatregelen bespreken voor reeds opgemaakte testamenten en schenkingsakten. Dit seminarie werd - omwille van de recente ontwikkelingen - uitgesteld naar 02.10.2018.

Verder dit najaar plannen wij een studienamiddag rond erfovereenkomsten en de nieuwe maatregelen. Check dus onze website voor meer informatie.