Enkele nieuwe gerechtelijke regels die normaal gezien eind 2019 of begin 2020 in werking moesten treden, worden uitgesteld.

Het gaat onder meer om de nieuwe procedureregels:

  • bij de kennisgeving van rechterlijke beslissingen,
  • bij de bewindvoering en
  • bij de collectieve schuldenregeling.

Die procedurewijzigingen zijn alleen mogelijk als de nodige informatica-infrastructuur volledig operationeel is. Wat nog niet het geval is.

Bron: Wet van 11 december 2019 tot wijziging van diverse bepalingen inzake overgangsregeling en inwerktreding betreffende Justitie, BS 20 december 2019

Zie ook: Gerechtelijk Wetboek (o.m. art. 203 e.v., art. 792, 1249/3, 1252/2, 1675/6 e.v.)

Gerelateerde opleidingen

De recente wijzigingen aan de burgerlijke procedure door o.m. Potpourri VI en VII komen uitgebreid aan bod tijdens het seminarie Actualia Burgerlijk Procesrecht.