Vanaf 1 januari 2019 moet in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten melding moet worden gemaakt van elk vonnis of arrest dat de bestuursbevoegdheden aan één van de echtgenoten ontneemt of teruggeeft.

Volledig artikel en bron: Cazimir