In een recent arrest (zie ook hierna) stelt het Hof van Justitie dat de toestemming voor cookies een actieve handeling van de gebruikers vereist.

Dat betekent dat zgn. standaard aangevinkte selectievakjes niet toegelaten zijn. Verder moeten website beheerders onder meer ook informatie verstrekken over de eventuele ontvangers of categorieën van ontvangers (voor zover relevant) en de levensduur van de cookies.

Volledige artikel en bron: Claeys & Engels

zie ook:

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 1 oktober 2019

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. tegen Planet49 GmbH

Verzoek van Bundesgerichtshof om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 95/46/EG – Richtlijn 2002/58/EG – Verordening (EU) 2016/679 – Verwerking van persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie – Cookies – Begrip ‚toestemming van de betrokkene’ – Verklaring van toestemming door middel van een standaard aangevinkt selectievakje

Zaak C-673/17

Gerelateerde opleidingen

Voor een stand van zaken rond GDPR in het algemeen, verwijzen wij u graag naar het seminarie 'Capita selecta GDPR' waarin een analyse gemaakt wordt van 1 jaar GDPR.