De werkelijke zetelleer is voor Belgische vennootschappen verleden tijd. Met de invoering van het Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) is, naar het voorbeeld van heel wat andere Europese landen, gekozen voor de toepassing van de statutaire zetelleer.

Gelet op de grondige hervorming van het vennootschapsrecht was het evenwel ook noodzaak om het fiscaal recht aan te passen. De wetgever achtte het immers onbillijk dat de fiscale situatie teveel zou wijzigen.

Volledig artikel en bron: Aternio

Gerelateerde opleidingen

Wij besteden veel aandacht aan het nieuwe vennootschapsrecht tijdens onze zomerprogramma's.

Zowel op onze Zomerse Wetsdagen begin juli, als tijdens onze Juristendagen eind augustus, zullen vooraanstaande sprekers diverse aspecten uit het nieuwe en klassieke vennootschapsrecht belichten.