All 3 Regional Authorities have increased the minimum salary thresholds for work and/or single permit holders. An overview of the increased salary thresholds for 2020.

Volledig artikel en bron: PwC Legal

Gerelateerde opleidingen

Op 20.02.2020 organiseert M&D de jaarlijkse studiedag 'Grensoverschrijdende tewerkstelling'. Op deze studiedag komen 4 actuele topics uit het internationale arbeids- en socialezekerheidsrecht aan het bod.