Eind maart 2017 heeft de Raad van State zich uitgesproken over “het voorontwerp van decreet van het Vlaamse Gewest ‘houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen”.

De Raad geeft  de beide samenwerkingsakkoorden die reeds in ontwerp bestaan een ruim onvoldoende.

Waarom? Er blijven situaties bestaan waar zgn. niet uitsplitsbare bedragen in voorkomen die ontdoken belastingen betreffen uit méér dan één gewest. Deze zijn wettelijk noch decretaal noch via de samenwerkingsakkoorden geregeld en kunnen dus niet via een fiscale regularisatie worden rechtgezet.

Advies van 31 maart 2017 (nr. 60.849/VR/3)

Volledig artikel en bron: Tiberghien

Gerelateerde opleiding

Tijdens onze Estateplanningsdagen zal Mr. Gerd D. Goyvaerts de Vlaamse regularisatieregeling en de samenwerkingsakkoorden verder toelichten in zijn seminarie 'Buitenlandse structuren - Regularisatie'.