Bespreking van het advies van 22 februari 2017 van de Arbitragecommissie (Boek X, Titel 2 van het Wetboek Economisch Recht) inzake precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten.

Volledig artikel en bron: Altius

Advies over het gelijktijdig onderhandelen van een commerciële samenwerkingsovereenkomst met meerdere partners en de eventuele betaling van een reserveringsrecht.