(Samenvatting)

Uit de samenhang van de artikelen 887, 888, 2044 en 2052 BW volgt dat een deelgenoot wegens benadeling van meer dan een vierde kan opkomen tegen een verdeling die ten onrechte als dading werd gekwalificeerd, maar dat deze mogelijkheid niet openstaat ten aanzien van een werkelijke dading, namelijk een wederkerige overeenkomst waarbij de partijen wederzijdse toegevingen doen om de onverdeeldheid te doen ophouden.

Het Hof komt hiermee terug op zijn eerdere rechtspraak.

Door te oordelen dat de artikelen 887 en 888 BW primeren op artikel 2052 van hetzelfde wetboek en dat bijgevolg een overeenkomst van verdeling in de vorm van een reële dading vatbaar is voor vernietiging wegens benadeling voor meer dan een vierde, schenden de appelrechters deze wetsbepalingen.

Verwijzingsregel
Cass. (3e k.) AR C.15.0508.N, 3 april 2017 (E.D / T.D., C.D., M.D.)

Vindplaats en meer info
Juristenkrant 2017 (weergave PORTUGAELS, N.), afl. 349, 4; http://www.cass.be (4 mei 2017); JT 2017, afl. 6689, 350 en http://jt.larcier.be/ (23 mei 2017); Not.Fisc.M. 2017, afl. 6, 172, noot PORTUGAELS, N.; NJW 2017, afl. 368, 653, noot BRULOOT, F.; RABG 2017, afl. 14-15, 1225, concl. VANDERLINDEN, H.; Rev.not.b. 2017, afl. 3120, 559, noot STERCKX, D.; RW 2016-17 (samenvatting), afl. 40, 1600 en http://www.rw.be/ (8 juni 2017); TBBR 2018, afl. 2, 82; T.Fam. 2017, afl. 7, 184, noot MOSSELMANS, S.; TGR-TWVR 2017, afl. 4, 259, noot VAN DORPE, L.; T.Not. 2017, afl. 5, 446

Lees de tekst van het arrest hier

Gerelateerde opleiding

Op 25.04.2018 bespreekt em. prof. Aloïs Van Oevelen de rechtsfiguur "dading" tijdens de studienamiddag "De dading nader bekeken". Tijdens het tweede deel komt ook de "bevrijdende verjaring" aan bod.