Vlabel is van oordeel dat de verkrijgende deelgenoot geen derde-verkrijger is. Deze verrichting is niet onderworpen aan het verkooprecht maar wel aan het verdeelrecht. Het verdeelrecht is verschuldigd op de totale waarde van de opstallen. Uiteraard laat Vlabel ook weten dat deze beslissing alleen betrekking op registratiebelasting, Vlabel doet geen uitspraak over andere belastingen.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Zie ook: Conventionele vervroegde beëindiging opstalrecht - Voorafgaande beslissing nr. 17029 dd. 02.10.2017 - Artt. 2.9.1.0.7 en 2.10.1.0.1. VCF