Naar aanleiding van een vraag van sp.a – Kamerlid Peter Vanvelthoven, die hij op 18 april 2017 voorlegde aan de Minister van Financiën, in de Commissie voor de Begroting en Financiën, werd de discussie m.b.t. de interpretatiemoeilijkheden indien de beursverrichtingen gebeuren vanuit het vermogen van een juridische constructie die onder het toepassingsgebied van de kaaimantaks valt, opnieuw hervat.

Volledig artikel en bron: Tiberghien