Persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid | Zorgvuldigheidsnorm (onrechtmatige daad) | Schadevergoeding ex aequo et bono (onrechtmatige daad) | Schadevergoeding door kapitalisatie (onrechtmatige daad), algemeen | Schadevergoeding ex aequo et bono (onrechtmatige daad) | Morele schade (begroting)

Samenvatting 1
De rechter begroot concreet de schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad.

Samenvatting 2
De rechter kan een begroting van de schade naar billijkheid toepassen op voorwaarde dat hij de redenen aangeeft waarom hij de door het slachtoffer voorgestelde berekeningswijze niet kan aanvaarden en dat hij daarenboven vaststelt dat de schade niet anders kan worden bepaald.

Samenvatting 3
Wanneer de benadeelde partij om kapitalisatie vraagt voor het herstel van blijvende morele schade, rechtvaardigt het vonnis waarin wordt erkend dat deze schade blijvend is, niet haar beslissing om deze schade forfaitair te vergoeden door te stellen dat deze schade, ook al is zij blijvend, noch de bestendigheid noch de periodiciteit van de kapitalisatie weergeeft en dat het dus onmogelijk lijkt om de schade anders dan door middel van een forfaitaire methode vast te stellen, gelet op het deskundigenverslag. Deze overwegingen hebben betrekking op het bestaan en de aard van de schade, maar zeggen niets over de wijze waarop ze wordt begroot.
Dezelfde beginselen moeten worden toegepast op de beoordeling van blijvende huishoudelijke en economische ongeschiktheid.

Lees de tekst van het arrest hier.

Referentieregel

Cass. (1e k.) AR C.18.0569.F, 25 april 2019 (D.V. / Région wallonne)

Vindplaats

For.ass. 2019, afl. 195, 100; VAV 2019, afl. 4, 47, noot CARPENTIER, F.