Valsheid in geschrifte, in informatica en in telegrammen, algemeen - Strafrechtspleging, algemeen - Valsheid in geschrifte - Overheidsopdrachtenwet, algemeen - Misdrijven tegen de openbare trouw, algemeen - Motiveringsplicht (rechter)

Referentieregel
Cass. (2e k.) AR P.19.0407.N, 22 oktober 2019 (SERCK nv, G B / D A C, C M O V H, P M A D, e.a.)

Vindplaats
http://www.cass.be (29 oktober 2019)

Lees hier de tekst van het arrest.