Nietigheid offerte bij onregelmatigheid (overheidsopdrachten klassieke sectoren) - Onregelmatige offerte (mededingingsprocedure met onderhandeling, overheidsopdrachten klassieke sectoren)

Referentieregel
RvS (12e k.) nr. 245.415, 12 september 2019 (de NV BIDFOOD FLANDERS / de STAD GENT)

Vindplaats
http://www.raadvst-consetat.be (8 november 2019)

Lees hier de tekst van het arrest.