Tot voor kort werd men als natuurlijke persoon steeds belast in de personenbelasting op de vergoeding die men als opstalhouder of erfpachthouder ontving bij de overdracht van het recht van opstal respectievelijk recht van erfpacht.

Met de wet van 22 april 2019 heeft de wetgever daar verandering in gebracht. Voortaan zal de vergoeding die men ontvangt in het kader van de overdracht van een recht van opstal of erfpacht in de meeste gevallen vrijgesteld zijn van belasting. Het recht van opstal en erfpacht worden (fiscaal) dus nog aantrekkelijker!

In dit artikel krijgt u een overzicht van de nieuwe regeling. 

Volledoig artikel en bron: Cazimir

Gerelateerde opleidingen

Op 17 oktober 2019 organiseren wij in Elewijt de studienamiddag 'Fiscale aspecten inzake erfpacht en opstal'. Mr. Tim Melis (Cazimir) zal dan een praktijkgerichte analyse geven van deze zakelijke rechten met aandacht voor de fiscale gevolgen.