In deze bijdrage aandacht voor de nieuwe procedure inzake gerechtelijke ontbinding van slapende vennootschappen, zoals voorzien door het (nieuwe) artikel 182 W.Venn.

De rechter heeft immers voortaan de keuze tussen 3 mogelijkheden bij de gerechtelijke ontbinding van de vennootschap:

  1. de organisatie van een vereffeningsprocedure
  2. de onmiddellijke sluiting van de vereffening
  3. de mogelijkheid de vennootschap te ontbinden zonder benoeming van een vereffenaar

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab