De wet van 17 maart 2013 bepaalt o.m. dat de zorgvolmacht niet van rechtswege eindigt indien de lastgever onbekwaam word (art. 490/1 § 1 BW). Het is die bepaling die tot onrust aanleiding gaf in de estate planning-industrie. Daarbij ging men er vooreerst van uit dat deze bepaling a contrario inhoudt dat alle andere lastgevingen wél van rechtswege eindigen bij onbekwaamheid van de lasthebber. Evident is zo’n a contrario-redenering nooit, maar laten we voor doeleinden van deze discussie dit even aanvaarden.

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab

Gerelateerde opleidingen

De zorgvolmacht, of 'buitengerechtelijke lastgeving' staat centraal tijdens de studienamiddag "Zorgvolmacht anno 2019" met mrs. Rinse Elsermans en Frederic Heylen (Cazimir).