Het decreet van 20 maart 2020 betreffende maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (BS 24/03/2020; het zogenaamde ‘Nooddecreet’) voorziet enerzijds in een versoepeling van de mogelijkheid om bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten te bouwen en uit te baten, en machtigt anderzijds de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen omtrent allerhande geldende procedurebepalingen, zoals termijnen en verplichtingen.

In verschillende besluiten werden vervolgens allerhande procedureregels en termijnen in verschillende decreten en uitvoeringsbesluiten.

Zie ook: Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 24 maart 2020

Volledig artikel en bron: GD&A advocaten