Een overzicht van enkele opvallende nieuwigheden:

1. Wetswijzing maakt koop-verkoop van een huis per e-mail mogelijk in weerwil van het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 19 september 2016.

2. Cassatie-arrest van 22 maart 2018: het Hof aanvaardt dat het principe van de opschortende voorwaarde gekoppeld wordt aan het verkrijgen van een bodemattest, maar meent het dat de uitwerking hiervan in lijn moet zijn met de doelstelling van het Bodemdecreet.

 

Volledig artikel en bron: Ockier & Partners

Gerelateerde opleidingen

Op 18.12.2018 organiseert M&D de studienamiddag "Koop-verkoop van onroerende goederen". Tijdens deze studienamiddag zal spreker mr. Bart Van Baeveghem nader ingaan op de nieuwigheden en recente rechtspraak.