Richtlijn 98/59 over collectief ontslag moet zo worden uitgelegd dat een werkgever verplicht is zijn werknemersvertegenwoordigers te raadplegen telkens wanneer hij eenzijdig bepaalde arbeidsvoorwaarden wil herzien, die het einde van de arbeidsovereenkomst voor gevolg kunnen hebben wanneer de werknemers de vooropgestelde wijziging niet zouden aanvaarden.

Opgelet. De arresten werden gewezen in het kader van prejudiciële vragen gesteld door Poolse rechters - op basis van een Poolse rechtsfiguur. Afwachten dus wat de houding van de Belgische rechtbanken hierover zal zijn ...

Volledig artikel en bron: Van Eeckhoutte Taquet en Clesse 

Arresten:

 • HvJ van 21 september 2017 - Halina Socha e.a. tegen Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
  Verzoek van de Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu om een prejudiciële beslissing
  Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Collectief ontslag – Richtlijn 98/59/EG – Artikel 1, lid 1 – Begrip ,ontslag’ – Gelijkstelling met ,ontslag’ van de ,beëindiging van de arbeidsovereenkomst die uitgaat van de werkgever’ – Eenzijdige wijziging door de werkgever van de arbeids- en beloningsvoorwaarden
  Zaak C-149/16
 • HvJ van 21 september 2017
  Małgorzata Ciupa e.a. tegen II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi
  Verzoek van de Sąd Okręgowy w Łodzi, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych om een prejudiciële beslissing
  Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Collectief ontslag – Richtlijn 98/59/EG – Artikel 1, lid 1, en artikel 2 – Begrip ,ontslag’ – Gelijkstelling met ,ontslag’ van de ,beëindiging van de arbeidsovereenkomst die uitgaat van de werkgever’ – Eenzijdige wijziging van de arbeids- en beloningsvoorwaarden door de werkgever – Vaststelling van het ,voornemen’ van de werkgever om over te gaan tot ontslag
  Zaak C-429/16

Gerelateerde opleiding

Meer weten over arbeidsvoorwaarden en -clausules? Tijdens de studienamiddag "Arbeidsovereenkomsten" nemen we de belangrijkste clausules onder de loep.