Ingevolge de nieuwe bepalingen inzake appartementsmede-eigendom moet de syndicus de notulen van de algemene vergadering bezorgen aan elke titularis van een zakelijk recht op een kavel, die stemrecht heeft in de algemene vergadering, en aan de andere syndici.

M.a.w. de eigenaar of vruchtgebruiker krijgt in ieder geval alle beslissingen van de algemene vergadering.

Het is dan vervolgens aan de  eigenaar-verhuurder om de notulen per aangetekende brief binnen dertig dagen na ontvangst van het proces-verbaal van de notulen over te maken aan zijn huurder.

Volledig artikel en bron: Wanted Law

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de webinar "Woninghuur" zal mr. Pieter Pauwels (Wanted Law) het Vlaamse woninghuurdecreet bespreken en stil staan bij actuele topics.