Gegegevensverwerking - Mailinglijsten

Hoewel de geldigheidsvoorwaarden inzake toestemming die binnenkort door de nieuwe GDPR-verplichtingen opgelegd worden, niet nieuw zijn ten opzichte van de huidige privacywet, legt de GDPR hogere standaarden op om hieraan te voldoen. Zo moet de toestemming van de betrokkene op een duidelijke wijze blijken uit een verklaring of een actieve handeling.

Volledig artikel en bron: Monard Law

 

 

Gerelateerde opleiding

Op 20.04.2018 worden tijdens de webinar "GDPR - Frequently asked questions" een aantal vragen rond de praktische implemenatie van de nieuwe verordening behandeld.