Uit een recent Cassatie-arrest blijkt dat in geval 1 verhuurder een huurovereenkomst afsluit met meerdere huurders, dit aan de kant van de verhuurder een ondeelbare verbintenis doet ontstaan tot het verschaffen van het huurgenot. Aan de kant van de huurders ontstaat daarentegen een deelbare (of samengevoegde) verbintenis tot betaling van de huurprijs, tenzij de hoofdelijkheid werd bedongen.

Dat maakt in principe een individuele beëindiging mogelijk.

Zie ook: Cass. 17 februari 2017 (C16.0381) - te raadplegen op www.cass.be

Volledig artikel en bron: Pauwels advocaten

 

 

Gerelateerde opleiding

Tijdens onze Wetsdagen begin juli, zal Mr. Pieter Pauwels in zijn seminarie "Woninghuur" een aantal actuele topics rond huurrecht behandelen.