Bespreking van Vlabel Standpunt nr. 19006 dd. 11.05.2020: Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst – fiscale kwalificatie?

Voor globale erfovereenkomsten afgesloten na 28.04.2020 geldt het principe dat de toegekende schuldvordering fiscaal neutraal wordt beoordeeld door VLABEL:

De - in de globale erfovereenkomst - aangewezen begunstigde van een schuldvordering zal hierop geen schenk- noch erfbelasting verschuldigd zijn, ongeacht of de schuldvordering bedoeld is ter compensatie van eerdere voordelen.

Historiek:

  • Standpunt aangevuld met 'Inwerkingtreding standpunt' op 11.05.2020, publicatie op 25.05.2020
  • oorspronkelijk standpunt dd. 14.04.2020, publicatie op 28.04.2020

Volledig artikel en bron: Argus advocaten

Gerelateerde opleidingen

Naar goede jaarlijkse gewoonte kan u op onze Estateplanningsdagen (21 en 26 augustus 2020) terecht voor actuele updates inzake vermogensplanning. Check het volledige programma!