Het Arbeidshof van Brussel kent een forfaitaire burgerlijke boete op grond van artikel 7 CAO 109 toe aan de werknemer die na zijn ontslag aan zijn ex-werkgever via een aangetekende brief vraagt om de concrete redenen van zijn ontslag op te geven en die deze via e-mail ontvangen heeft van zijn ex-werkgever.

Arbeidshof Brussel 17 mei 2019 (AR: 2018/AB/366)

Volledig artikel en bron: Younity