In deze bijdrage wordt dieper ingegaan op het verschil tussen een uitsluiting van dekking en een verval van dekking inzake tussenkomst van verzekering.

Een niet onbelangrijk verschil gezien de gevolgen o.m. m.b.t. de bewijslast:

In het geval van een vervalclausule is het namelijk aan de verzekeraar om te bewijzen dat er een oorzakelijk verband is tussen uw persoonlijke fout of nalatigheid als verzekerde en de uiteindelijk veroorzaakte schade (het ongeval) om de dekking te kunnen weigeren.  

De bewijslast ligt bij een vervalbeding dus bij de verzekeraar wat niet evident is, vooral omdat in dat geval sprak moet zijn van een persoonlijke fout van de verzekerde in oorzakelijk verband met de schade die voor vergoeding in aanmerking komt.

Volledig artikel en bron: Wanted Law

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de webinar  "Actualia Verkeers- en aansprakelijkheidsrecht" geeft Mr. Stephane Vereecken u een overzicht van belangrijke aspecten van het verkeersaansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht, toegelicht aan de hand van recente wetgeving en rechtspraak.