LegalNews.be volgde het seminarie en onthield het Cassatie-arrest van 5 september 2014, waarbij het Hof van Cassatie zich boog over de geldigheid van een beding in een architectenovereenkomst dat voorzag dat de architect, in geval van een samenlopende fout met deze van een aannemer, ten aanzien van de bouwheer enkel vergoeding verschuldigd was voor zijn aandeel in de totstandkoming van de schade.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

 

 

Cass. (1e k.) AR C.13.0395.N, 5 september 2014 (M.B. / M. V. L., R.M., KBC Verzekeringen nv e.a.), Arr.Cass. 2014, afl. 9, 1764, concl. VANDEWAL, D.

Aannemingsovereenkomst - Architect - Tienjarige aansprakelijkheid - Aannemer - Samenlopende fout - Beding tot beperking van aansprakelijkheid - Toelaatbaarheid - Openbare orde.

De tienjarige aansprakelijkheid van de architect wegens een gebrek in de bouw is van openbare orde en kan mitsdien contractueel niet worden uitgesloten. Het beding op grond waarvan de architect, in geval van een samenlopende fout met deze van de aannemer, enkel voor zijn aandeel in de totstandkoming van de schade vergoeding verschuldigd is aan de bouwheer, houdt een beperking in van de aansprakelijkheid van de architect jegens de bouwheer op grond van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek en is in zoverre strijdig met de openbare orde.

Lees hier de tekst van het arrest.

Gerelateerde opleiding

Tijdens onze Juristendagen nemen mr. Ewoud Willaert & mr. Nel Van Daele (Schoups) enkele actuele topics van het bouwrecht onder de loep : Actualia aannemingsrecht - 23.08.2018 - Leuven.