Vanaf 29 april 2019 moeten gevangenissen voor iedere veroordeelde gedetineerde een individueel detentieplan opmaken, tenzij de gedetineerde uitdrukkelijk aangeeft dat hij geen plan wil. De federale regering geeft daarmee uitvoering aan Titel IV ‘detentieplanning’ van de Basiswet Gevangeniswezen, bijna 15 jaar na publicatie.

Het detentieplan is er niet alleen voor veroordeelde gedetineerden. De Basiswet stelt uitdrukkelijk dat het ook moet worden opgesteld voor geïnterneerden, rekening houdend met hun specifieke noden.

Bron: Koninklijk besluit van 5 april 2019 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de titel IV van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden met betrekking tot de detentieplanning, BS 26 april 2019.

Gerelateerde opleidingen

Mr. Joachim Meese zal op 13.06.2019 tijdens de studienamiddag 'Bewijs in strafzaken' een aantal relevante arresten bespreken m.b.t. de bewijsproblematiek in strafprocesrecht.