Samenvatting
Een zaakvoerder van een vennootschap, die het statuut van zelfstandige heeft, beantwoordt aan de definitie van de onderneming van artikel 1.1.1° (a) van het Wetboek van economisch recht.

Hij heeft in geval van insolventie dus wel degelijk toegang tot de faillissementsprocedure of de procedure van gerechtelijke reorganisatie, maar kan de procedure tot collectieve schuldenregeling niet genieten. (Art. 1675/2 Ger.W.)

Referentieregel
Arbrb. Luik (afd. Luik) (14e k.) 16 augustus 2019

Vindplaats
JLMB 2019, afl. 36, 1726

Gerelateerde opleidingen

Voor een actueel overzicht en een kritische analyse van de recente rechtspraak inzake insolventie en faillissement, kan u terecht op de studienamiddag: "Faillissementsrecht: overzicht van rechtspraak" met mrs. Eddy Van Camp en Ilse Mertens (EVC advocaten)