Het WVV herneemt deze beperking niet langer voor VZW’s. Deze post argumenteert dat dit een goede zaak is, maar stelt de vraag of het vennootschapsrecht, anders dan het ondernemingsrecht, de consequenties van deze keuze wel heeft doorgetrokken.

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab

Gerelateerde opleidingen

Mis onze studiedag "M&A anno 2020" niet - op 28.01.2020 brengen wij 4 vooraanstaande sprekers samen voor een interessante studiedag rond 4 actuele thema's.