De heer X huwt in eerste huwelijk en heeft drie kinderen. Na diens echtscheiding hertrouwt hij in tweede huwelijk met mevrouw Y. De echtgenoten huwen onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen. Na het overlijden van hun vader vorderen de kinderen een bankonderzoek tegen hun stiefmoeder.

Het Hof van Beroep te Antwerpen wees de vordering af onder navolgende motivering:

“ anders dan de eerste rechter, is het Hof van oordeel dat geen gunstig gevolg kan worden verleend aan het gevraagde “bankenonderzoek”. Dat dit volgens geïntimeerden enkel tot doel heeft de omvang vast te stellen van de onverdeeldheid/boedel doet hieraan geen afbreuk. De principes van de bewijslast dienen immers onverkort te blijven bestaan."

Volledig artikel en bron: Argus advocaten

Gerelateerde opleidingen

Naar goede jaarlijkse gewoonte kan u op onze Estateplanningsdagen (21 en 26 augustus 2020) terecht voor actuele updates inzake vermogensplanning. Check het volledige programma!