In een arrest van 22 oktober 2019 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich uitgesproken over de regeling inzake hobbystallen in agrarisch gebied. Met ingang van 1 januari 2018 maakt de Codextrein het immers mogelijk om middels een afwijking een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen af te geven voor het oprichten van één stal voor weidedieren die geen betrekking heeft op een effectief beroepslandbouwbedrijf. 

Volledig artikel en bron: Publius

Gerelateerde opleidingen

Voor een volledige update van de recente wijzigingen in het omgevingsrecht, verwijzen wij u naar de studienamiddag "Actualia Omgevingsrecht" met mr. Bart De Becker.