Voortaan wordt het algemeen aansprakelijkheidsregime – dat verdeeld was tussen de artikelen 527 en 528 van het vroegere Wetboek van Vennootschappen – in één enkele tekst geregeld (artikel 2:56 van het WVV), die van toepassing is op alle rechtspersonen die onder het WVV (inclusief (I)VZW’s en stichtingen) vallen.

Volledig artikel en bron: Deminor