Deze versoepelde regeling van het WVV is van toepassing op alle vennootschappen opgericht sinds 1 mei 2019. Daarnaast is het eveneens van toepassing op al de bestaande vennootschappen die via een statutenwijziging het nieuwe wetboek vrijwillig van toepassing verklaren vanaf 1 mei 2019. Aangezien het om een bepaling van dwingend recht gaat, zal het voor de overige bestaande vennootschappen automatisch van toepassing worden vanaf 1 januari 2020.

Verder wordt ingegaan op een aantal praktische voorbeelden.

Volledig artikel en bron: EY Law

Gerelateerde opleidingen

Meer weten over het nieuwe WVV?

Het overgangsrecht en de aansprakelijkheid van bestuurders komen aan bod tijdens de studienamiddag van 22.10.2019 met mrs. Kristof Maresceau en Rik Crivits.