Over het belang van een zorgvuldige redactie van wilsbeschikkingen om discussies achteraf te vermijden...

Volledig artikel en bron: Delboo - Nieuwsbrief februari 2018

Gerelateerde opleiding

Met het nieuwe erfrecht in aantocht, is het belangrijk te weten wat de gevolgen zijn voor bestaande testamenten en schenkingen. Dat zal immers van toepassing zijn op de schenkingen en testamenten die voor deze datum werden gedaan of opgesteld.

Mr. Ann Maelfait bekijkt tijdens het seminarie 'Testamenten en schenkingenwat er tijdens de overgangsperiode concreet mogelijk is.