Het Hof van beroep te Gent heeft op 23 juni ll. een opmerkelijke uitspraak gedaan over de regeling die door de (Vlaamse) fiscale administratie werd uitgewerkt met betrekking tot de Casman-clausule (alvorens de Vlaamse decreetgever bij decreet van 8 december 2017 de Casman-clausule gelijk stelde met een verblijvingsbeding (zonder last) en derhalve de facto belastbaar maakte op grond van art. 2.7.1.0.4 VCF).

Volledig artikel en bron: HCGB advocaten

Gerelateerde opleidingen

Naar goede jaarlijkse gewoonte kan u op onze Estateplanningsdagen (21 en 26 augustus 2020) terecht voor actuele updates inzake vermogensplanning. Check het volledige programma!